Consultancy

Ibis Consultancy helpt uw organisatie knelpunten te ont-dekken en op effectieve wijze aan te pakken.
Dat kan vanuit meerdere invalshoeken, zoals processen, logistiek, inzet van technologie/ automatisering en communicatie.
Een veel gebruikte aanpak voor verbeteringen is 'procesmanagement'.
Vanuit een visie of behoefte, zoals klantgericht werken, efficiencyverbetering, certificering, worden de bedrijfsprocessen in kaart gebracht en bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.
Ibis Consultancy ondersteunt alle stappen binnen zo'n verbeteringstraject. Van bepalen van de visie, opzetten van projectteams, structureren van processen tot en met het implementeren van de gekozen oplossingen.

Een veel gebruikte aanpak is de 'quickscan'. De aanpak wordt gebruikt om in korte tijd een situatie te analyseren en knelpunten binnen een organisatie (-onderdeel) boven tafel te halen.

Dit is echter nog maar de eerste stap. Een volgende stap is het bereiken van consensus over de noodzaak en urgentie voor verandering. Inzicht alleen is niet voldoende. Als er niet wordt gehandeld naar het inzicht, verandert er niets.

Een alternatief is de 'quick-win' aanpak. Dit houdt in dat in de analyse ook wordt gekeken welke verbeteringen op korte termijn te realiseren zijn en dat deze verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De medewerkers zien dat er concreet iets gebeurt. Dit kan de weg openen/ vergemakkelijken naar meer ingrijpende veranderingsprocessen met een langere looptijd.

Dit soort veranderingen wordt meestal projectmatig aangepakt. 

Ibis Consultancy biedt twee vormen van consultancy:

  • Consultancy: het resultaat is een rapportage en presentatie van de knelpunten/ verbeteringsmogelijkheden, urgentie en oplossingsrichtingen. 
  • Managing consultancy: zoals boven, gevolgd door het implementeren van de gekozen verbeteringen.