Sharepoint en Office 365

Office 365 is een 'online' dienst van Microsoft. Hiermee kunnen produkten als Word, Excel en mail direct vanuit een browser gebruikt worden. U hoeft zelf niet meer te zorgen voor onderhoud en beheer, ook de migratie naar nieuwe versies wordt door Micrsoft verzorgd. Zo heeft u altijd de laatste versie van Word, Excel, etc.

Office 365 bevalt ook Sharepoint.
Zoals Microsoft het zegt:  Het is een ge├»ntegreerde suite om mensen, processen en gegevens bijeen te brengen. SharePoint wordt vaak als een raamwerk beschreven dat als basis dient voor intranet, extranet en ook internetsites te maken.

In de praktijk betekent dit dat een aantal bedrijfsprocessen makkelijk kunnen worden geautomatiseerd.
Veel organisaties gebruiken Sharepoint in eerste instantie voor dataopslag. De data wordt over gezet naar het platvorm en wordt hiermee beter beheersbaar en toegankelijk. Alleen dit al kan aanzienlijke kostenbesparingen en gemak opleveren.
Routinematige processen kunnen vaak gemakkelijk worden overgezet naar sharepoint.
Dat kan via standaard workflows of door het slim combineren van standaard mogelijkheden.
Samenwerken wordt vergemakkelijkt door het maken van een 'teamsite'. Dat wordt een plaats waar leden van een team informatie kunnen uitwisselen en over dezelfde versie van een document beschikken, dezelfde projectplanningen, agenda, etc.  Zo'n teamsite is op te zetten in enkele minuten. 

Ibis Consultancy heeft meegewerkt aan grote migratietrajecten en het vervangen van TOP-desk, een applicatie om incidenten te rapporteren en op te volgen. Dat bespaarde de klant tienduizenden euro's per jaar

Quickscan

Onze quickscan geeft u snel inzicht in de mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van uw SharePoint omgeving.
Door middel van een globaal onderzoek worden vragen beantwoord als
  • waar zitten de knelpunten in de informatievoorziening en op het gebied van samenwerking en
  • hoe kan Sharepoint bijdragen tot een oplossing

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Spruit, 06-28469711